Kód lokality: MZCHU1729
Název lokality: Stibůrkovská jezera
Rozloha lokality: 27,4362 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 16° 59' 0'' v.d.         48° 44' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Tvrdonice