Kód lokality: MZCHU1626
Název lokality: Dolní mušovský luh
Rozloha lokality: 45,2685 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 16° 35' 0'' v.d.         48° 54' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Ivaň, Mušov