Kód lokality: MZCHU1482
Název lokality: Přední Galašek
Rozloha lokality: 1,7037 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 17° 7' 0'' v.d.         49° 9' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Brankovice