Kód lokality: MZCHU1479
Název lokality: Návdavky u Němčan
Rozloha lokality: 1,5839 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 16° 55' 0'' v.d.         49° 9' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hodějice, Němčany