Kód lokality: MZCHU1451
Název lokality: Plačkův les a říčka Šatava
Rozloha lokality: 112,2347 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 16° 35' 0'' v.d.         48° 56' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Ivaň, Pouzdřany