Kód lokality: MZCHU1185
Název lokality: Rudické propadání
Rozloha lokality: 4,3364 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
NPP
Biogeografická oblast: -
Souřadnice středu lokality: 16° 43' 0'' v.d.         49° 19' 0'' s.š.

<<mapa>>

Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Jedovnice, Rudice u Blanska