Kód lokality: CZ0624234
Název lokality: Svatý kopeček u Mikulova
Rozloha lokality: 46,8923 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 39' 2'' v.d.         48° 48' 28'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6240Subpanonské stepní trávníky
91G0 Panonské dubohabřiny
91H0 Panonské šípákové doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
kosatec skalní písečný  (Iris humilis ssp. arenaria)
přástevník kostivalový  (Callimorpha quadripunctaria *)
roháč obecný  (Lucanus cervus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Mikulov na Moravě