Kód lokality: CZ0624118
Název lokality: Skalky u Havraníků
Rozloha lokality: 15,5183 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 0' 42'' v.d.         48° 48' 9'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6240 Subpanonské stepní trávníky


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Havraníky, Šatov