Kód lokality: CZ0624116
Název lokality: Čejkovické Špidláky
Rozloha lokality: 17,3453 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 57' 33'' v.d.         48° 55' 17'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6250Panonské sprašové stepní trávníky
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
katrán tatarský  (Crambe tataria)
pelyněk jihomoravský  (Artemisia pancicii *)
střevlík  (Carabus hungaricus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Čejč, Čejkovice