Kód lokality: CZ0624115
Název lokality: Kamenný vrch u Kurdějova
Rozloha lokality: 103,6478 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 44' 48'' v.d.         48° 58' 4'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6240Subpanonské stepní trávníky
91G0 Panonské dubohabřiny


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
hadinec nachový  (Echium russicum)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hustopeče u Brna, Kurdějov