Kód lokality: CZ0624114
Název lokality: Přední kout
Rozloha lokality: 692,8327 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR/PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 46' 36'' v.d.         48° 58' 12'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6240Subpanonské stepní trávníky
91G0Panonské dubohabřiny
91H0 Panonské šípákové doubravy
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
přástevník kostivalový  (Callimorpha quadripunctaria *)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Boleradice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče u Brna, Kurdějov, Nikolčice