Kód lokality: CZ0624112
Název lokality: Špice
Rozloha lokality: 4,2886 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 46' 9'' v.d.         49° 6' 47'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6250Panonské sprašové stepní trávníky


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
katrán tatarský  (Crambe tataria)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hostěrádky, Újezd u Brna