Kód lokality: CZ0624097
Název lokality: Šévy
Rozloha lokality: 8,0822 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 58' 21'' v.d.         49° 8' 7'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6250Panonské sprašové stepní trávníky


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Marefy, Mouřínov