Kód lokality: CZ0624062
Název lokality: Černecký a Milonický hájek
Rozloha lokality: 204,0365 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
NPP/PP
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 17° 2' 36'' v.d.         49° 9' 0'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
91G0Panonské dubohabřiny
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Černčín, Kojátky, Letošov, Milonice, Nesovice, Nevojice, Vícemilice