Kód lokality: CZ0623799
Název lokality: Drnholecký luh
Rozloha lokality: 149,6311 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 28' 40'' v.d.         48° 50' 29'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
kuňka ohnivá  (Bombina bombina)
lesák rumělkový  (Cucujus cinnaberinus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Drnholec, Jevišovka