Kód lokality: CZ0623046
Název lokality: Trávní dvůr
Rozloha lokality: 325,0128 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 26' 1'' v.d.         48° 47' 31'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
kuňka ohnivá  (Bombina bombina)
lesák rumělkový  (Cucujus cinnaberinus)
piskoř pruhovaný  (Misgurnus fossilis)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hevlín, Hrabětice, Hrušovany nad Jevišovkou, Jevišovka