Kód lokality: CZ0623019
Název lokality: Oleksovická mokřina
Rozloha lokality: 44,42 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 15' 48'' v.d.         48° 55' 30'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
sekavec  (Cobitis taenia)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hostěradice na Moravě, Oleksovice