Kód lokality: CZ0620177
Název lokality: Kapánsko
Rozloha lokality: 706,2934 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 17° 0' 42'' v.d.         48° 52' 48'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
91G0Panonské dubohabřiny
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Dolní Bojanovice, Mutěnice, Starý Poddvorov