Kód lokality: CZ0620162
Název lokality: Ječmeniště
Rozloha lokality: 62,922 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 8' 10'' v.d.         48° 45' 14'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
40A0Kontinentální opadavé křoviny
6240Subpanonské stepní trávníky
6250Panonské sprašové stepní trávníky


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Ječmeniště, Micmanice, Slup