Kód lokality: CZ0620154
Název lokality: Načeratický kopec
Rozloha lokality: 130,551 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 5' 54'' v.d.         48° 49' 55'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Oblekovice