Kód lokality: CZ0620147
Název lokality: Miroslavské kopce
Rozloha lokality: 31,8564 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
NPP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 18' 3'' v.d.         48° 55' 48'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6240Subpanonské stepní trávníky


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Miroslav