Kód lokality: CZ0620139
Název lokality: Polámanky
Rozloha lokality: 16,2499 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 52' 31'' v.d.         49° 5' 19'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6240Subpanonské stepní trávníky


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Kobeřice u Brna