Kód lokality: CZ0620103
Název lokality: Věteřovská vrchovina
Rozloha lokality: 496,3278 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 17° 2' 57'' v.d.         49° 1' 27'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91G0Panonské dubohabřiny
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Dražůvky, Nechvalín, Ostrovánky, Sobůlky, Strážovice, Věteřov, Želetice u Kyjova