Kód lokality: CZ0620101
Název lokality: Mikulovický les
Rozloha lokality: 153,5119 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 7' 14'' v.d.         48° 58' 14'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Křepice, Mikulovice u Znojma, Višňové