Kód lokality: CZ0620056
Název lokality: Výrovické kopce
Rozloha lokality: 10,6431 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 7' 2'' v.d.         48° 55' 33'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Výrovice