Kód lokality: CZ0620055
Název lokality: Vrbický hájek
Rozloha lokality: 115,3909 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 54' 53'' v.d.         48° 54' 54'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
91G0Panonské dubohabřiny
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Čejkovice, Vrbice u Velkých Pavlovic