Kód lokality: CZ0620039
Název lokality: Za Dyjí
Rozloha lokality: 9,9668 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 28' 6'' v.d.         48° 48' 46'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Jevišovka, Nový Přerov