Kód lokality: CZ0620037
Název lokality: Sivický les
Rozloha lokality: 236,5505 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 46' 22'' v.d.         49° 13' 6'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0 Panonské dubohabřiny
91I0Eurosibiřské stepní doubravy


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Mokrá u Brna, Sivice, Tvarožná