Kód lokality: CZ0620031
Název lokality: Slanisko Dobré Pole
Rozloha lokality: 3,696 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PR
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 31' 54'' v.d.         48° 49' 19'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
1340Vnitrozemské slané louky
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Dobré Pole