Kód lokality: CZ0620027
Název lokality: Vracovská doubrava
Rozloha lokality: 23,8011 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
PP
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 17° 13' 51'' v.d.         48° 57' 57'' s.š.

<<mapa>>   <<popis lokality>>

Habitaty:
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany.
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Vracov