Kód lokality: CSOP97
Název lokality: Trávní dvůr
Rozloha lokality: 334,9352 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 25' 0'' v.d.         48° 46' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
bukač velký  (Botaurus stellaris)
bukáček malý  (Ixobrychus minutus)
čáp černý  (Ciconia nigra)
chřástal vodní  (Rallus aquaticus)
kuňka ohnivá  (Bombina bombina)
lejsek bělokrký  (Ficedula albicollis)
moták pochop  (Circus aeruginosus)
strakapoud prostřední  (Dendrocopos medius)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hevlín, Hrabětice, Hrušovany nad Jevišovkou