Kód lokality: CSOP85
Název lokality: Skařiny
Rozloha lokality: 2445,7493 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 17° 27' 0'' v.d.         48° 46' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
bobr evropský  (Castor fiber)
bolen dravý  (Aspius aspius)
čáp bílý  (Ciconia ciconia)
čáp černý  (Ciconia nigra)
hořavka duhová  (Rhodeus sericeus amarus)
lejsek bělokrký  (Ficedula albicollis)
luňák hnědý  (Milvus migrans)
orel mořský  (Haliaeetus albicilla)
roháč obecný  (Lucanus cervus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hodonín, Kostice, Lanžhot, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Tvrdonice, Týnec na Moravě