Kód lokality: CSOP33
Název lokality: Chřiby
Rozloha lokality: 18232,599 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 17° 16' 0'' v.d.         49° 7' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
bobr evropský  (Castor fiber)
čáp černý  (Ciconia nigra)
datel černý  (Dryocopus martius)
jeřábek lesní  (Bonasa bonasia)
kuňka ohnivá  (Bombina bombina)
lejsek bělokrký  (Ficedula albicollis)
lejsek malý  (Ficedula parva)
netopýr brvitý  (Myotis emarginatus)
netopýr černý  (Barbastella barbastellus)
netopýr velký  (Myotis myotis)
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)
včelojed lesní  (Pernis apivorus)
vranka obecná  (Cottus gobio)
vrápenec malý  (Rhinolophus hipposideros)
žluna šedá  (Picus canus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice, Hýsly, Moravany u Kyjova, Vřesovice