Kód lokality: CSOP25
Název lokality: Hodonínská doubrava
Rozloha lokality: 3895,803 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 17° 7' 0'' v.d.         48° 52' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)
3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
4030 Evropská suchá vřesoviště
6260 Panonské písčité stepi
7230 Zásaditá slatiniště
91G0 Panonské dubohabřiny
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
datel černý  (Dryocopus martius)
hadinec nachový  (Echium russicum)
lelek lesní  (Caprimulgus europaeus)
mečík bahenní  (Gladiolus palustris)
skřivan lesní  (Lullula arborea)
strakapoud prostřední  (Dendrocopos medius)
ťuhýk obecný  (Lanius collurio)
včelojed lesní  (Pernis apivorus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Dubňany, Hodonín, Mutěnice, Ratíškovice, Rohatec