Kód lokality: CSOP21
Název lokality: Dunajovické kopce
Rozloha lokality: 941,817 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 33' 0'' v.d.         48° 51' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
40A0 Kontinentální opadavé křoviny
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6240 Subpanonské stepní trávníky
6250 Panonské sprašové stepní trávníky


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
katrán tatarský  (Crambe tataria)
katrán tatarský  (Crambe tataria)
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)
lelek lesní  (Caprimulgus europaeus)
pelyněk jihomoravský  (Artemisia pancicii *)
pelyněk jihomoravský  (Artemisia pancicii *)
srpice karbincolistá  (Serratula lycopifolia *)
srpice karbincolistá  (Serratula lycopifolia *)
sysel obecný  (Spermophilus citellus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Brod nad Dyjí, Březí u Mikulova, Dobré Pole, Dolní Dunajovice