Kód lokality: CSOP191
Název lokality: Údolí Lubě
Rozloha lokality: 81,395 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 31' 0'' v.d.         49° 21' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hluboké Dvory, Skalička u Tišnova, Újezd u Černé Hory