Kód lokality: CSOP190
Název lokality: Vratíkov
Rozloha lokality: 30,39 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 42' 0'' v.d.         49° 28' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
netopýr velký  (Myotis myotis)
vrápenec malý  (Rhinolophus hipposideros)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hrádkov, Velenov, Vratíkov