Kód lokality: CSOP185
Název lokality: Rakovecké údolí
Rozloha lokality: 474,6715 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 49' 0'' v.d.         49° 18' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Bukovinka, Račice, Ruprechtov