Kód lokality: CSOP184
Název lokality: Galáška
Rozloha lokality: 179,9177 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 49' 0'' v.d.         49° 15' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hostěnice, Olšany