Kód lokality: CSOP183
Název lokality: Na Kocourkách
Rozloha lokality: 3,2761 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 14' 0'' v.d.         48° 59' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
4030 Evropská suchá vřesoviště
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)
kosatec skalní písečný  (Iris humilis ssp. arenaria)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Dobelice, Vémyslice