Kód lokality: CSOP182
Název lokality: Horní Bělá
Rozloha lokality: 33,5353 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 44' 0'' v.d.         49° 32' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Kořenec, Šebetov