Kód lokality: CSOP181
Název lokality: Svídovec
Rozloha lokality: 25,3137 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 27' 0'' v.d.         49° 22' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Jamné u Tišnova, Rohozec u Tišnova