Kód lokality: CSOP180
Název lokality: Klajdovka
Rozloha lokality: 26,1496 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální, panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 40' 0'' v.d.         49° 12' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6240 Subpanonské stepní trávníky


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Maloměřice, Židenice