Kód lokality: CSOP179
Název lokality: Malhostovické kopečky
Rozloha lokality: 2,5677 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 29' 0'' v.d.         49° 19' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Malhostovice