Kód lokality: CSOP177
Název lokality: Údolí Melatína a Bílovický les
Rozloha lokality: 212,4995 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 38' 0'' v.d.         49° 15' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Bílovice nad Svitavou, Soběšice