Kód lokality: CSOP173
Název lokality: Lapikus
Rozloha lokality: 152,0348 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: kontinentální
Souřadnice středu lokality: 16° 29' 0'' v.d.         48° 55' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hluboké Mašůvky, Plaveč, Rudlice