Kód lokality: CSOP170
Název lokality: Hovoranské louky
Rozloha lokality: 9,9092 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 58' 0'' v.d.         48° 57' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6250 Panonské sprašové stepní trávníky


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
hadinec nachový  (Echium russicum)
katrán tatarský  (Crambe tataria)
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)
srpice karbincolistá  (Serratula lycopifolia *)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Hovorany