Kód lokality: CSOP169
Název lokality: Větrníky
Rozloha lokality: 37,1124 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 58' 0'' v.d.         49° 11' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6240 Subpanonské stepní trávníky


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
hadinec nachový  (Echium russicum)
koniklec velkokvětý  (Pulsatilla grandis)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Dražovice, Letonice