Kód lokality: CSOP165
Název lokality: Kuntínov
Rozloha lokality: 193,4056 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 49' 0'' v.d.         48° 57' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6250 Panonské sprašové stepní trávníky
91H0 Panonské šípákové doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
roháč obecný  (Lucanus cervus)
střevíčník pantoflíček  (Cypripedium calceolus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Boleradice, Morkůvky, Němčičky u Hustopečí