Kód lokality: CSOP163
Název lokality: Přední kout
Rozloha lokality: 602,8201 ha
Navrhovaná kategorie
ochrany:
-
Biogeografická oblast: panonská
Souřadnice středu lokality: 16° 46' 0'' v.d.         48° 57' 0'' s.š.

<<mapa>>

Habitaty:
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
91H0 Panonské šípákové doubravy
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy


Druhy:
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy.
roháč obecný  (Lucanus cervus)


Kraje a katastrální území

Jihomoravský kraj

Boleradice, Diváky, Horní Bojanovice, Kurdějov, Nikolčice